ದಿನದ ಓದು - Kalidasa in Kolar


BYLANES
The bard's classic play resonates in a different context and in a different culture

ಕಾಳಿದಾಸನ ಶಾಕುಂತಲ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದೂ ಶಾಕುಂತಲಕ್ಕೂ ಮೊದಲಿರಬಹುದು. ಅಸಲು ಕಾಳಿದಾಸ ಶಾಕುಂತಲವನ್ನು ಬರೆಯಲು ನಮ್ಮೂರಿನ ಜಾನಪದ ಕೂಡ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿರಬಹ್ದುದು!! ಸುಗತ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಲೇಖನ - ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿದಾಸ. 

Proudly powered by Blogger
Theme: Esquire by Matthew Buchanan.
Converted by LiteThemes.com.